اکازیون

 • امام

  • ویلایی (خرید و فروش)
  • 2,200,000,000 تومان
  • مساحت : 100 متر
  • تعداد اتاق : --
  • عمر بنا : 20 سال
  • مشاهده جزئیات
 • صفائیه

  • ویلایی (خرید و فروش)
  • 4,000,000,000 تومان
  • مساحت : 130 متر
  • تعداد اتاق : 2
  • عمر بنا : --
  • مشاهده جزئیات
 • شهرک ایثار

  • آپارتمان (خرید و فروش)
  • 1,350,000,000 تومان
  • مساحت : 104 متر
  • تعداد اتاق : 2
  • عمر بنا : 8 سال
  • مشاهده جزئیات
 • عطاران

  • آپارتمان (خرید و فروش)
  • 4,160,000,000 تومان
  • مساحت : 160 متر
  • تعداد اتاق : 2
  • عمر بنا : 2 سال
  • مشاهده جزئیات
 • انسجام

  • آپارتمان (خرید و فروش)
  • 2,055,000,000 تومان
  • مساحت : 137 متر
  • تعداد اتاق : 3
  • عمر بنا : 6 سال
  • مشاهده جزئیات
 • سالاریه

  • آپارتمان (خرید و فروش)
  • 3,510,000,000 تومان
  • مساحت : 135 متر
  • تعداد اتاق : 3
  • عمر بنا : 10 سال
  • مشاهده جزئیات
 • انسجام

  • آپارتمان (خرید و فروش)
  • 2,000,000,000 تومان
  • مساحت : 140 متر
  • تعداد اتاق : 3
  • عمر بنا : 4 سال
  • مشاهده جزئیات
 • شهرک قدس

  • آپارتمان (خرید و فروش)
  • 6,240,000,000 تومان
  • مساحت : 260 متر
  • تعداد اتاق : 4
  • عمر بنا : 0 سال
  • مشاهده جزئیات

فروش فوری

 • امام

  • ویلایی
  • 2,200,000,000 تومان
  • مساحت : 100 متر
  • تعداد اتاق : --
  • عمر بنا : 20 سال
  • مشاهده جزئیات
 • سالاریه

  • زمین
  • 13,000,000,000 تومان
  • مساحت : 225 متر
  • تعداد اتاق : --
  • عمر بنا : --
  • مشاهده جزئیات
 • جمهوری

  • ویلایی
  • قیمت : --
  • مساحت : 100 متر
  • تعداد اتاق : 4
  • عمر بنا : 20 سال
  • مشاهده جزئیات
 • بسیج

  • ویلایی
  • 4,200,000,000 تومان
  • مساحت : 130 متر
  • تعداد اتاق : 7
  • عمر بنا : 7 سال
  • مشاهده جزئیات
 • صفائیه

  • ویلایی
  • 4,000,000,000 تومان
  • مساحت : 130 متر
  • تعداد اتاق : 2
  • عمر بنا : --
  • مشاهده جزئیات
 • شهرک ایثار

  • زمین
  • 2,880,000,000 تومان
  • مساحت : 144 متر
  • تعداد اتاق : --
  • عمر بنا : --
  • مشاهده جزئیات
 • جمهوری

 • بلوار شهید کریمی

  • آپارتمان
  • 500,000,000 تومان
  • مساحت : 115 متر
  • تعداد اتاق : --
  • عمر بنا : --
  • مشاهده جزئیات

جستجو از روی نقشه

اخبار اقتصادی و مسکن